Uprawnienia i certyfikaty

klocki z ikoną certyfikatu

Mamy uprawnienia na projektowanie oraz wytwarzanie urządzeń ciśnieniowych i nieciśnieniowych. Zapraszamy również do zapoznania się z certyfikatami potwierdzającymi nasze umiejętności dotyczące remontów i modernizacji urządzeń ciśnieniowych.


PROJEKTOWANIE i WYTWARZANIE:

Firma posiada uprawnienia do projektowania i wytwarzania urządzeń ciśnieniowych podlegających ocenie zgodności z Dyrektywą 2014/68/UE przez Urząd Dozoru Technicznego - Jednostka Notyfikowana UDT-CERT NR 1433.

 • PROJEKTOWANIE zgodnie ze specyfikacjami technicznymi: WUDT/UC/2003, EN-13445, EN-13480, AD 2000 Merkblatt,...
 • WYTWARZANIE zgodnie z kwalifikowaną technologią spawania WPQR wydaną przez Jednostkę Notyfikowaną UDT-CERT 1433.

 

LABORATORIUM:

Firma współpracuje z Laboratorium Badawczym uznanym przez Urząd Dozoru Technicznego.

 

NAPRAWY:

Firma posiada uprawnienie do wykonywania napraw:

 • RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH DO MATERIAŁÓW TRUJĄCYCH LUB ŻRĄCYCH
 • KOTŁÓW PAROWYCH
 • KOTŁÓW WODNYCH
 • RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH DO MATERIAŁÓW PALNYCH
 • RUROCIĄGÓW TECHNOLOGICZNYCH DO MATERIAŁÓW PALNYCH
 • ZBIORNIKÓW BEZCIŚNIENIOWYCH I ZBIORNIKÓW NISKOCIŚNIENIOWYCH DO MATERIAŁÓW CIEKŁYCH ZAPALNYCH
 • ZBIORNIKÓW STAŁYCH CIŚNIENIOWYCH
 • ZBIORNIKÓW BEZCIŚNIENIOWYCH I ZBIORNIKÓW NISKOCIŚNIENIOWYCH DO MATERIAŁÓW TRUJĄCYCH LUB ŻRĄCYCH
 • RUROCIĄGÓW TECHNOLOGICZNYCH DO MATERIAŁÓW TRUJĄCYCH LUB ŻRĄCYCH

Nr uprawnienia UC-29-65-N/1-20

 

MODERNIZACJE:

Firma posiada uprawnienie do dokonywania modernizacji:

 • ZBIORNIKÓW BEZCIŚNIENIOWYCH I ZBIORNIKÓW NISKOCIŚNIENIOWYCH DO MATERIAŁÓW TRUJĄCYCH LUB ŻRĄCYCH
 • ZBIORNIKÓW BEZCIŚNIENIOWYCH I ZBIORNIKÓW NISKOCIŚNIENIOWYCH DO MATERIAŁÓW CIEKŁYCH ZAPALNYCH
 • KOTŁÓW PAROWYCH
 • KOTŁÓW WODNYCH
 • RUROCIĄGÓW TECHNOLOGICZNYCH DO MATERIAŁÓW PALNYCH
 • RUROCIĄGÓW TECHNOLOGICZNYCH DO MATERIAŁÓW TRUJĄCYCH LUB ŻRĄCYCH
 • RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH DO MATERIAŁÓW PALNYCH
 • RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH DO MATERIAŁÓW TRUJĄCYCH LUB ŻRĄCYCH
 • ZBIORNIKÓW STAŁYCH CIŚNIENIOWYCH

Nr uprawnienia UC-29-65-P/1-20

 

ATESTY:

Firma posiada ATEST HIGIENICZNY nr B.BK.60110.0860.2022 wydany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH - Państwowy Instytut Badawczy, dotyczący produkowanych wyrobów typu: zbiorniki filtrów pośpiesznych, zbiorniki mieszaczy wodno-powietrznych, wymienniki ciepła, zbiorniki hydroforowe, zbiorniki do magazynowania wody, instalacje do wody, systemy hydroforowe do wody, zasobniki ciepłej wody, podgrzewacze do wody - wymienione urządzenia z przeznaczeniem do magazynowania i dystrybucji wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.